תמצית
ביהמ”ש לענייני משפחה אמץ את עתירת המבקשת לפיה יש למנות לאםאפוטרופוס חיצוני ודחה את תגובת המשיבות ואת תסקיר הסעד שניתן בעניין.
סקירה
המבקשת בתיק זה הגישה בקשה למנות אותה כאפוטרופא לאימה – לגוףולרכוש או לחילופין למנות לאם אפוטרופוס חיצוני.

אחיותיה של המבקשת התנגדולכך נמרצות,כאשר אחת אף איימה בהתאבדות אם מהלך מעין זה יבוצע.

בהמ”שלענייני משפחה היפנה את הצדדים לקבלת חוות דעת רפואית,וכן הורה ליתן תסקיר סעד,אשריבחן את המערכת המשפחתית ואת טובת האם וכו’.

תסקיר הסעד הורה באופן חדמשמעי,כי ייטב שהאם תטופל ע”י המשיבות (אחיותיה של המבקשת),תוך שהעלה נימוקים לכך.

בדיון שהתקיים בפני ביהמ”ש הצביעה המבקשת על שרשרת כשלים חמורה שנעשו ע”יפקידת הסעד,כמו גם חריגה מסמכות.

ביהמ”ש קיבל את עמדת המבקשת והורה עלמינוי אפוטרופוס חיצוני לאם.

הח”מ ייצגה את המבקשת בתיק זה.
 
הערה:
סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינהנועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. איןלהסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלתכל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מחכים לפנייתך

פנו אלינו ונשוב בהקדם