עו”ד ונוטריון אביטל רבינוביץ’ מכהנת גם כמגשרת מוסמכת מטעם לשכת עו”ד ומעניקה שירותי גישור מקצועיים בסכסוכים משפחתיים. הליך הגישור מהווה לעתים כלי יעיל וכדאי להתדיינויות משפטיות, ומוביל את הצדדים להגיע לידי הסדר כולל המקובל עליהם ומוביל אותם ליישוב המחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט ובית הדין..


החל מיום 17.7.16 נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (תשע”ד-2014)- חוק שעבר בכנסת בשלהי שנת 2014 ועורר סערה גדולה.
עניינו של החוק- גישור חובה למתגרשים. “גישור” וחובה”- צירוף מילים פרדוקסלי
תם עידן הריצה לערכאות והגשת תביעות במפתיע. על פי החוק החדש, צד שיחפוץ להגיש תובענה שעניינה סכסוך משפחתי יהיה עליו לבחור אחת מ-2 אפשרויות
פניה למגשר החבר בלשכת המגשרים בישראל, על מנת, שזה יסייע לצדדים להגיע לידי הסכם כולל, אשר יקבל תוקף של פסק דין , ללא התערבות כלשהי של ערכאה שיפוטית כזו או אחרת.
האפשרות השנייה – הגשת בקשה משותפת ליישוב סכסוך. בקשה זו תועבר ישירות ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט, שם יקבע מפגש לבני הזוג המתגרשים עם עובדת סוציאלית אשר תסביר לצדדים על ההליך ועל האפשרויות העומדות בפניהם, במטרה לסייע לצדדים להגיע לידי הסכם כולל.
בכדי לנטרל תביעות והליכים נקבע, כי במהלך תקופת הגישור לא יוכלו בני הזוג להגיש תביעות זה נגד זה, למעט בקשות לסעדים זמניים דחופים
החוק מחייב מספר פגישות גישור לפני שמתחילים במלחמה עולם שאף אחד אינו יודע מה אחריתה.
החוק הנ”ל אינו נקי מספקות חוקתיות, שהרי יש בו פגיעה קשה בזכות בסיסית- מתן גישה לאזרח להתדיין בערכאה שיפוטית, תוך כפייה לניהול הליך שעד כה היה וולונטרי. מה גם, שחוק זה עלול להיות מנוצל לרעה ע”י הצד שאינו חפץ בגירושין- מה שיגרום סבל ועינוי דין לצד החפץ בסיום הסכסוך.
יחד עם זאת, כעו”ד ותיקה ומגשרת מוסמכת, מודעת עד כמה הליך גישורי עשוי לחסוך לצדדים אנרגיות, הפסד ממון ומלחמות מיותרות. דברים אלו נכונים שבעתיים כשקטינים – שנקלעו לסיטואציה לא פשוטה – מעורבים בסאגה המורכבת הזאת.
מטרת ההליך היא, אפוא, לנסות לקיים שיח בין הצדדים, תוך ידיעה ששיח כזה חייב שיתקיים גם ביום שאחרי..
יש לזכור, שגישור בתחום המשפחה הינו הליך מורכב וייחודי, שכן מעורבים בו גם סוגיות משפטיות לצד רגשיות. מדובר בתקופה משברית בה נמצאים המגושרים בסערת רגשות עמוקה, ובד בבד נדרש מהם לקבל החלטות הרות גורל הן בתחום האישי, המשפחתי והכלכלי.

כדי להימנע מטעויות וכדי לפעול בשיקול דעת חשוב ביותר לקבל תמיכה ממטפלים מקצועיים ומאנשי מקצוע מומחים בתחום דיני המשפחה בכלל והגישור בפרט.
חשוב לזכור, כי לליווי של עו”ד יש חשיבות רבה הן בהליך הגישור והן בניסוח ההסכם, כל זאת כדי להגיע להסכם שימצה את מקסימום האפשרויות וימנע פרצות העלולות להוביל למלחמות ו/או לפרשנויות שונות.
במלחמה אין מנצחים, והרגשות הקשים לא פוסחים כמעט על אף זוג, אף אלו שבחרו בגישור. המאמץ שיש לעשות הוא להקטין נזקים, עד כמה שניתן- ואולי זו הבשורה המנחמת למתגרשים לאחר חוק זה.

עו”ד ונוטריון אביטל רבינוביץ’ מכהנת גם כמגשרת מוסמכת מטעם לשכת עו”ד ומעניקה שירותי גישור מקצועיים בסכסוכים משפחתיים. הליך הגישור מהווה לעתים כלי יעיל וכדאי להתדיינויות משפטיות, ומוביל את הצדדים להגיע לידי הסדר כולל המקובל עליהם ומוביל אותם ליישוב המחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט ובית הדין..


החל מיום 17.7.16 נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (תשע”ד-2014)- חוק שעבר בכנסת בשלהי שנת 2014 ועורר סערה גדולה.
עניינו של החוק- גישור חובה למתגרשים. “גישור” וחובה”- צירוף מילים פרדוקסלי
תם עידן הריצה לערכאות והגשת תביעות במפתיע. על פי החוק החדש, צד שיחפוץ להגיש תובענה שעניינה סכסוך משפחתי יהיה עליו לבחור אחת מ-2 אפשרויות
פניה למגשר החבר בלשכת המגשרים בישראל, על מנת, שזה יסייע לצדדים להגיע לידי הסכם כולל, אשר יקבל תוקף של פסק דין , ללא התערבות כלשהי של ערכאה שיפוטית כזו או אחרת.
האפשרות השנייה – הגשת בקשה משותפת ליישוב סכסוך. בקשה זו תועבר ישירות ליחידות הסיוע שליד בתי המשפט, שם יקבע מפגש לבני הזוג המתגרשים עם עובדת סוציאלית אשר תסביר לצדדים על ההליך ועל האפשרויות העומדות בפניהם, במטרה לסייע לצדדים להגיע לידי הסכם כולל.
בכדי לנטרל תביעות והליכים נקבע, כי במהלך תקופת הגישור לא יוכלו בני הזוג להגיש תביעות זה נגד זה, למעט בקשות לסעדים זמניים דחופים
החוק מחייב מספר פגישות גישור לפני שמתחילים במלחמה עולם שאף אחד אינו יודע מה אחריתה.
החוק הנ”ל אינו נקי מספקות חוקתיות, שהרי יש בו פגיעה קשה בזכות בסיסית- מתן גישה לאזרח להתדיין בערכאה שיפוטית, תוך כפייה לניהול הליך שעד כה היה וולונטרי. מה גם, שחוק זה עלול להיות מנוצל לרעה ע”י הצד שאינו חפץ בגירושין- מה שיגרום סבל ועינוי דין לצד החפץ בסיום הסכסוך.
יחד עם זאת, כעו”ד ותיקה ומגשרת מוסמכת, מודעת עד כמה הליך גישורי עשוי לחסוך לצדדים אנרגיות, הפסד ממון ומלחמות מיותרות. דברים אלו נכונים שבעתיים כשקטינים – שנקלעו לסיטואציה לא פשוטה – מעורבים בסאגה המורכבת הזאת.
מטרת ההליך היא, אפוא, לנסות לקיים שיח בין הצדדים, תוך ידיעה ששיח כזה חייב שיתקיים גם ביום שאחרי..
יש לזכור, שגישור בתחום המשפחה הינו הליך מורכב וייחודי, שכן מעורבים בו גם סוגיות משפטיות לצד רגשיות. מדובר בתקופה משברית בה נמצאים המגושרים בסערת רגשות עמוקה, ובד בבד נדרש מהם לקבל החלטות הרות גורל הן בתחום האישי, המשפחתי והכלכלי.

כדי להימנע מטעויות וכדי לפעול בשיקול דעת חשוב ביותר לקבל תמיכה ממטפלים מקצועיים ומאנשי מקצוע מומחים בתחום דיני המשפחה בכלל והגישור בפרט.
חשוב לזכור, כי לליווי של עו”ד יש חשיבות רבה הן בהליך הגישור והן בניסוח ההסכם, כל זאת כדי להגיע להסכם שימצה את מקסימום האפשרויות וימנע פרצות העלולות להוביל למלחמות ו/או לפרשנויות שונות.
במלחמה אין מנצחים, והרגשות הקשים לא פוסחים כמעט על אף זוג, אף אלו שבחרו בגישור. המאמץ שיש לעשות הוא להקטין נזקים, עד כמה שניתן- ואולי זו הבשורה המנחמת למתגרשים לאחר חוק זה.

מחכים לפנייתך

פנו אלינו ונשוב בהקדם